Rockin' Tabs Forums

Rockin' Tabs Forums (http://www.rockintabs.com/forums/index.php)
-   RT News (http://www.rockintabs.com/forums/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Just Installed Points System (http://www.rockintabs.com/forums/showthread.php?t=11873)

Pauler 07-24-2009 05:16 PM

this is post 3

Pauler 07-24-2009 05:16 PM

this is post 4

Pauler 07-24-2009 05:16 PM

this is post 5

Pauler 07-24-2009 05:17 PM

this is post 6

Pauler 07-24-2009 05:17 PM

this is post 7

Pauler 07-24-2009 05:17 PM

this is post 8

Pauler 07-24-2009 05:17 PM

this is post 9

Pauler 07-24-2009 05:17 PM

this is post 10

nhanthai1989 07-11-2013 04:52 AM

Chào cạc Talker,
Sau thời ḱ đăng tải kư và tiến hành ta áp điệu tiếp tục LoL Talk Tournament thời kết quả lắm:

Số toán đăng tải kư:
32 dóm

Số toán tham lam dự:
30 dúm

http://csmtalk.vn/images/content/new...5a9e2b73d5.jpg

Kết quả thi đấu:


-Hạng nhất: Roll on floor laughing (ROFL) : 1,000,000 VNĐ
Tên thành viên-Nick name:
Nguyễn Quốc Thái - Worst T0P VN
Đỗ Tiến Phát - ROFL.lLilyhHjx
Nguyễn Trung Hiếu - ROFL.Mayuyu
Nguyễn Đ́nh Thi - ROFL.Thi
Can Hoài Tấn - Solbakura
Pḥng chát Việt Nam
-Hạng nh́: DreamFly : 750,000 VNĐ
Tên thành viên - Nick name
Dương Huỳnh Minh Anh - DreamsFky.₫åïÑ
Trần Minh Quân - DreamsFly.Bisu
Phan Công Minh - DreamsFly.Kiến
Dương Phương Duy - DreamsFly.Ốcbu
Đào Minh Khải - Hành Phi

-Hạng ba: Endymion: 500,000 VNĐ
Tên thành viên - Nick name
Kiều Tuấn Minh - Lidios
Tống Hồ Sỹ - ||NightWalker||
Nguyễn Nhật Minh - pingáo
Vơ Hoài Băo - Ernst.KhâmHuy
Trương Tấn Đức - Trj0
chat rooms
-Top player: Ernst.KhâmHuy (team: EndyMion) : 100,000 (thẻ điện thoại)

Các bạn đoạt giải vui ḷng gửi h́nh chụp CMND (2 mặt) về email: khoald5@VNG.COM.VN từ lúc ra thông báo này đến 23h59 10/07/2013Thời gian trao thưởng từ 17/07 - 24/07/2013

Các đội trưởng của 3 đội vui ḷng nhận giải tại:

-Địa điểm: Lầu 10 – Ṭa Nhà The Flemington Tower - 182 Lê Đại Hành, P.15, Q.11, TP.HCM
-Thời gian: từ 13h ngày 17/07/2013 – 17h ngày 24/07/2013 (thứ 2 đến thứ 6)
-Trao giải từ 9h-11h3014h-17h
-Liên hệ Khoa
chat nhom
Trân trọng,
BĐH Talk

Deborahrbly 07-11-2013 05:11 AM

Find working Dominos vouchers - Dominos coupon - Dominos Coupon Codes a July/2013.
Free 1000 coupons: Kohls coupons - KFC coupons - Mcdonalds coupons - Chuck E Cheese Coupons - Dominos Coupons.


All times are GMT. The time now is 09:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.